in English
Novinky
14. 2. 2017: Stanovisko IUPAP k cestovnímu zákazu do USA
5. 9. 2016: Women in Physics Conference Call
15. 8. 2016: IUPAP podporuje turecké vědce

Ví­tejte na oficiální­ch stránkách českého komitétu pro čistou a užitou fyziku.

Český komitét pro čistou a užitou fyziku representuje členství České republiky v Mezinárodní unii pro čistou a aplikovanou fyziku, která je jednou z nejstarších mezinárodních vědeckých organizací nevládního charakteru, byvši založena v roce 1922ů Československo se stalo jejím členem v roce 1923.

Unie napomáhá mezinárodní spolupráci ve fyzice, sponzoruje vybrané konference, připravuje publikace abstraktů článků a tabulek fyzikálních konstant a propaguje mezinárodní dohody o používání symbolů, jednotek, názvosloví a standardů.

Komitét byl zřízen rozhodnutím Akademické rady Akademie věd ČR dne 20. 4. 1993. Komitét úzce spolupracuje s Českou fyzikální společností, sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků, a při stycích s mezinárodními vědeckými institucemi zastupuje zájmy české vědy s cílem její integrace do vědy světové. Ze své činnosti je komitét odpovědný svému zřizovateli; ve své práci se řídí svým Organizačním a jednacím řádem.