in English

Organizační a jednací řád: zde

Zpráva o činnosti za rok 2008: zde

Zpráva o činnosti za rok 2009: zde

Zpráva o činnosti za rok 2010: zde

Zpráva o činnosti za rok 2011: zde

Zpráva o činnosti za rok 2012: zde

Zpráva o činnosti za rok 2013: zde

Zpráva z valného shromáždění 7.11.2014: zde

Zpráva o činnosti za rok 2014: zde

Zpráva o činnosti za rok 2015: zde

Zpráva o činnosti za rok 2016: zde

Zpráva o činnosti za rok 2017: zde